Cẩm nang chơi chứng khoán dành cho người mới bắt đầu

Cổ phiếu cho người mới bắt đầu Đây là cách cải thiện hiệu suất của bạn khi đầu tư vào cổ phiếu đồng thời tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về thị trường  cho người mới bắt đầu, học cách tham gia thị trường.

Chứng khoán là gì ?

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với tài sản hoặc lợi ích trong tổ chức phát hành. Một bảo mật được thể hiện dưới dạng chứng thư, mục nhật ký hoặc dữ liệu điện tử. Bao gồm các loại sau: 

Cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán quỹ. 

Quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.

Đầu tư chứng khoán là gì?

Đầu tư chứng khoán hay chứng khoán cho người mới bắt đầu là việc nhà đầu tư mua, bán, nắm giữ chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Để dễ hiểu hơn bạn có thể xem ví dụ khi mua cổ phiếu sau:

Ví dụ, ban đầu bạn đầu tư cổ phiếu VCI (Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt) từ giá 40.000đ/CP. Sau một thời gian cổ phiếu VCI tăng giá lên 50.000đ/CP. Lợi nhuận từ việc mua VCI là 10.000đ/CP, giả sử bạn mua 200 cổ phiếu VCI bạn sẽ mang về 2.000.000đ (bỏ qua thuế phí).

Mở tài khoản chứng khoán 

Để tham gia đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu, nhà đầu tư không được trực tiếp mua cổ phiếu công ty mà phải  mở tài khoản chứng khoán và thông qua công ty môi giới hoặc công ty môi giới. 

Mở tài khoản chứng khoán môi giới dễ dàng như mở tài khoản ngân hàng, nhà đầu tư chỉ cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân và  thông tin cá nhân, hãy tham khảo Cách mở tài khoản đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu.

Kiến thức cơ bản khi đầu tư

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. 

  Trái phiếu là một bảo đảm xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần  nợ của tổ chức phát hành. 

  Chứng khoán quỹ là một chứng khoán chứng minh rằng nhà đầu tư sở hữu một phần vốn góp vào quỹ tương hỗ. 

 Quyền mua lại cổ phiếumột loại chứng khoán do công ty đại chúng phát hành cùng với việc phát hành thêm cổ phiếu để đảm bảo quyền mua cổ phiếu mới của cổ đông hiện hữu trong những điều kiện nhất định. 

 Chứng quyền là một chứng khoán được phát hành liên quan đến việc phát hành giấy nợ hoặc cổ phiếu ưu đãi cho phép người nắm giữ mua một số lượng cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông với một mức giá  xác định  trong một khoảng thời gian nhất định.  Quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là một quyền theo hợp đồng cung cấp cho  người mua quyền chọn  mua hoặc  bán một số lượng chứng khoán  xác định với một mức giá xác định trong một khoảng thời gian  xác định. 

 Hợp đồng tương lai là một cam kết mua hoặc bán một chứng khoán, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán cụ thể với  số lượng và mức giá xác định vào một ngày cụ thể trong tương lai.  

 Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.  

 Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài  đầu tư vào Sở giao dịch chứng khoán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *